Capitans Marrakesch

Cent anys complirem l’any 2010 des que la Filà Marrakesch ostentara la seua primera Capitania, representada per Enrique Casasempere Satorre en 1910. Els següents Capitans Marrakesch han sigut Francisco Laporta Gisbert en 1924, Camilo Candela Moltó en 1936, Jorge Armiñana Silvestre en 1943, Enrique Botella Boluda en 1956, Roque Monllor Boronat en 1968, Francisco Cortés Tenedor en 1982, Jaume Navarro Sielva en 1996 i finalment l’any 2010 ens representarà Miquel Giménez Boronat.

1910 - Enrique Casasempere Satorre

1910 - Enrique Casasempere Satorre

La novetat del primer càrrec de la Filà –l'Alferes de 1909– no va aconseguir la rellevància de la primera Capitania, ostentada per Enrique Casasempere Satorre en 1910, any que serà recordat com “l'any dels Marrakesch”.

Les cròniques periodístiques d'eixe any donen detall del viatge d'un grup de festers –Leopoldo Terol, Enrique Casasempere, Gonzalo Barrachina i José Abad– a Orà per a preparar el boato del seu Capità, contractant burretes i camells per a l'entrada.

Serà José Abat Carbonell qui relatà els esdeveniments al periòdic Herald de Alcoi, en un article titulat "En busca de camells. Impressions d'un viatge á Orà". A més d'aquesta narració apareixen també notícies del seu retorn i arribada a Alacant [Heraldo de Alcoy. Dies 14, 15, 16, 18, 19 i 20 d'Abril de 1910] . No fou l'únic periòdic que s'ocupà de l'assumpte, ja que La Defensa també comenta l'arribada de dita comitiva i l'expectació causada entre el públic. A més, aquest periòdic publica el dia 21 d'abril de dit any una sèrie d'articles dedicats a Sant jordi i a les Festes, destacant-ne un del qual es autor Eugenio Moltó, datat el 17 d'abril de 1910, titulat "Altra vegada el meu tribut", on s'elogia a la Filà Marrakesch [La Defensa dies 12, 16, 17 i 21 d'abril de 1910].

L'arribada a Alcoi va ser apoteòsica al dir del Heraldo de Alcoy del dia 18 d'abril: “Ahir a poqueta nit, va entrar en la ciutat, acompanyada d'una banda de música, la comparsa de Marrakesch, amb els camells i burrets que han llogat i comprat a Orà els comissionats alcoians que van anar amb tal objecte a l'Algèria francesa. En el carrer de Sant Nicolau i plaça de la Constitució, hi havia un gentada immensa presenciant l'entrada de la dita comparsa i dels camells i burrets. A cura d'estos han vingut tres arrogants moros “.

Els noms de tan “arrogants” personatges els coneixem també: Aziz Chikh Ould Muhammad Fellah, Muhammad Ben Mustafá i Khiati Ould Milot.

El 22 d'abril els alcoians van quedar sorpresos per l'Entrada dels Marrakesch amb els camells i burrets moruns portats de terres africanes, a més d'un monumental elefant de cartó –dissenyat pel pintor Fernando Cabrera Cantó– i la banda de música uniformada amb gel·labes i turbants, conformant el seguici que precedia al Capità.

El dia de l'Alardo, un d'aquells algerians arribats a Alcoi, protagonitza una espectacular estafeta, descrita pel periòdic Heraldo de Alcoy del dia 25 d'abril: “L'estafeta del matí la va executar muntant un preciós cavall negre, el simpàtic moro Aziz Chikh Ould Muhammad Fellah, natural de d'Oned Sebbah, un dels què han vingut a cura dels camells, resultant de grandíssim efecte la carrera per la seguretat del genet, que va ser aclamat pel nombrós públic”.

La Filà Marrakesch, en la primera Capitania de la seua història, va demostrar enginy i senyoriu, ostentació, pompa i riquesa.

El Capità de 1910 tingué molt ressó, fins el punt que el periòdic Heraldo de Alcoy publicà l'any següent unes fotografies de la Filà el dia de l'entrada de 1910 i la revista madrilenya Por Esos Mundos, datada el mes d'abril de 1911 s'il·lustra amb alguns gràfics de la Capitania.

Imatges

1924 - Francisco Laporta Gisbert

1924 - Francisco Laporta Gisbert

Francisco Laporta Gisbert, que ostenta la Alferesia de 1923, representa també el càrrec de Capità l'any 1924. Atés que la setmana santa va caure alta, les dates de les Festes de Moros i Cristians es van traslladar al mes de maig.

La Gaceta de Levante del dia 8 de febrer indicava que: "la comparsa de Marrakets que enguany té el Capità de Moros, s'advertix a presentar l'acte de l'entrada amb la munificència i propietat amb què va presentar l'any que per torn li va tocar fer la festa, i el Capità, fester dels de cor, entusiasta com pocs dels nostres tradicionals festejos i que l'any anterior va demostrar el gust amb què sap vestir el personatge moro, és segur que en el present farà un verdader malbaratament de gust i art. D. Paco Laporta Gisbert, sent les festes com a bon alcoià! Tots els amics li ajuden amb entusiasme i tot fa presagiar que si l'altra vegada inclús es recorda amb gust per les sorpreses que els Marrakets ens van oferir en la seua entrada triomfal, enguany de caminar reticents en la presentació de l'acte".

La Junta Directiva de l'Associació de Sant Jordi es reunia l'11 d'abril, llegint en l'acta de la dita sessió que “Tenint notícies esta Directiva que la Comparsa de Marrakesch que l'any actual li corresponia el Capità tenia el propòsit de fer alguna cosa extraordinària en l'acte de l'Entrada de Moros, es va acordar recomanar al Cap de la mencionada Comparsa presentara a l'aprovació d'esta Junta el que tingueren determinat fer en el referit acte". El Primer Tro és Antonio Blanes Serra, però les posteriors actes no indiquen res més, deduint-se que es tractava del boato per a l'Entrada.

La Banda de la Creu Roja actua amb els Marrakesch, estrenant-se eixe any un marxa per a l'Entrada titulada Dansa Àrab "una originalíssima composició, que sense gènere de dubte, cridarà l'atenció del públic pel seu marcadíssim to morisc i la seua rara instrumentació, deguda també a la inspiració del notable Director de la dita Banda, el nostre paisà Sr. Carbonell García", i en la Diana “un bonic pasdoble titulat Campanario de mi pueblo!, que, inspirant-se el seu autor, el nostre bon amic el senyor José Carbonell García, en la poesia del nostre volgut paisà el llorejat poeta Gonzalo Cantó, ens ha demostrat el seu gran coneixement de la tècnica musical, combinant, en la dita composició, diversos càntics populars alcoians així com el volteig de campanes", segons indicava La Gaceta de Levante del dia 19 d'abril.

El mateix periòdic indicat dalt, en data de 26 d'abril, explica que "la desfilada de les hosts mores, acte cada any enriquit amb brillants notes degudes a l'inesgotable geni dels nostres artistes, va ser el més culminant del primer dia, i la comparsa de Marraquets, a la que corresponia el capità, va saber donar-li a la seua entrada el colorit necessari i apropiat a la seua verdadera significació. Gust i riquesa en els trages de capità i alferes; malbaratament d'enginy a caracteritzar els distints personatges que van figurar en l'acompanyament d'aquells, i adequada distribució de les seues anomenades esquadres, dirigides per millors i més cridaners batedors". La Filà Marrakesch va estar a l'altura de les circumstàncies i va ordenar un desfilada brillant saturada de notes expressives de color i bon gust. Queda per a la història la fotografia del Capità, entrant a cavall en la Plaça de la Constitució, baix un para-sol o ombrel·la, empunyant una llança, davant de l'esquadra de la Filà, que aguaita al fons junt amb les arcades de l'enramada festera. Esta imatge es va reproduir posteriorment a tota pàgina en la portada del periòdic Las Provincias del 21 d'abril de 1931.

Imatges

1936 - Camilo Candela Moltó

1936 - Camilo Candela Moltó

Rafael Candela Moltó, el tinent Candela, és el Capità en 1936, que en esta ocasió vist la gales i adquirix les responsabilitats del càrrec. Els primers mesos de 1936 van arribar amb bufits de revolució. La Parròquia de Sant Maur i San Francisco va ser reduïda a cendres per la massa incontrolada. Les consignes anticlericals, les maniobres d'una política ambiciosa i l'autèntica fam de justícia social i reivindicacions laborals de la classe treballadora, van fer que Alcoi, a semblança d'altres llocs d'Espanya, visquera en continu sotsobre, immers en vagues, atemptats, mítings i manifestacions.

Les Festes, organitzades per l'Associació de Festes Tradicionals de Moros i Cristians, van tindre un caire “popular”, però no van estar exemptes de calor i entusiasme. Res es pot consignar d'aquell any en què el nostre Capità va tindre com a oponent al cèlebre Antonio Jordá Vega, “Mona”, Capità per la Filà Llauradors.

Camilo Candela moriria afusellat a Almeria en el mes agost, acusat d'intervenció en l'intent d'alçament del quarter d'infanteria de la nostra ciutat.

Imatges

1943 - Jorge Armiñana Silvestre

1943 - Jorge Armiñana Silvestre

En 1943 les Filaes de Cids i Realistes van tindre l'Alferes. Els Capitans van ser Jorge Vilaplana Abad, en els Asturians, i Jorge Armiñana Silvestre, en els Marrakesch.

Les Festes es traslladen a maig per necessitats quaresmals, realitzant-se l'Entrada el dia 5, Entrades que van resultar sumptuosíssimes, amb mil detalls, carrosses, esquadres, palanquins.

La nostra Filà va presentar un grandiós elefant de cartó –a semblança del de 1910– que va desfilar entre contínues alabances i aplaudiments del públic. Candela, “Bony” per als amics, va ser l'encarregat de donar-li forma i fisonomia.

I en cobles populars, amb lletra d'Enrique Berenguer Espí i música del pasdoble La Morena de mi Copla, tan de moda llavors, va córrer la fama de l'artístic animal:

Julio Romero de Torres

L’any que va vindre a Alcoi

Es va quedar admirat

De la Comparsa Marrocs.

Negres, palanquins, carrosses,

Ja ho tenim tot preparat;

El Capità i les escoltes

I unes mores de trellat.

Xiquetes,

Aneu-se’n propmte als balcons

Que els Marrakesch van davant,

I tot seran apretons

Per eixe carrer de Sant Nicolau;

Molt cuidaet en la trompa

Quan tingau prop l’elefant.

La Filà va estar a l'altura de les circumstàncies, amb més il·lusió que mitjans al seu abast, en aquestos anys de postguerra.

Imatges

1956 - Enrique Botella Boluda

1956 - Enrique Botella Boluda

L'any 1956 suposa la Capitania de la Filà Marrakesch, encarnant el càrrec de Capità Enrique Botella Boluda, que vestirà un disseny senzill, propi de la nostra Filà i elegant, sent molt aplaudida l'esquadra especial.

Referent a la Filà Marrakesch i al càrrec d'Alferes, la Crònica de Festes de 1956, obra de Francisco Boronat Picó, a penes incidix directament encara que si denota que les Entrades de 1956 van ser excel·lents:

(…) L'Entrada de moros i l'Entrada de cristians, van ser esplèndides, no mereixent la pena l'entelar esta magnífica impressió de conjunt l'excepció de xicotetes faltes que per la seua pròpia insignificança han de ser tractades reservadament amb els protagonistes d'estes mínimes irregularitats i puguen ser corregides en l'any que ve.

L'orde admirable en les desfilades mereix subratllar-se, ja que ens va donar a assaborir una meravellosa estampa de les nostres festes, pel realç i de la qual esplendor laborem tant de temps. (…) 

(…) Del públic alcoià, tan notòriament «fester», no hem sentit una altra cosa que alabances i elogis sense taxa per a tots els que s'han vestit de moro o cristià. Fins al públic més exigent s'ha rendit a l'evidència, reconeixent que quan els nostres festejos es desenvolupen amb sentit de responsabilitat, i els presidix un elemental desig de fer les coses bé — que costa menys que fer-les malament—, la festa dels nostres moros i cristians, és única en el món, dit siga sense cap eutrapèlia. (…)

(…) Han ostentat els càrrecs de Capità la Comparsa Marrakesch en la persona d'Enrique Botella Boluda i Eugenio Raduán Boronat representant a la de Cids. Alferes: Antonio Abad Pérez per la de Realistes i Bernardo Blasco Pastor per la Comparsa Llauradors. (…)

Una bellíssima fotografia de Studio Vicéns centrada en la figura del Capità Marrakesch va servir de portada a tot color del setmanari Fotos del 27 d'abril de 1957, així com una fotografia de l'esquadra especial, que figura en l'interior, formant part d'un ampli reportatge fester.

Imatges

1969 - Roque Monllor Boronat

1969 - Roque Monllor Boronat

L'any 1969, eixe gran fester que va ser Roque Monllor Boronat, assessor artístic de l'Associació de Sant Jordi entre 1948 i 1977, i un dels puntals més seriosos del Casal de Sant Jordi, va capitanejar l'exèrcit moro al front dels Marrakesch.

Luis Solbes Payá és el dissenyador encarregat per la Filà per a realitzar tot el boato, iniciant-se d'esta manera un especial relació entre la nostra Filà i el pintor. 

Referent a la Filà Marrakesch i al càrrec de Capità, la Crònica de Festes de 1969, obra de Salvador Doménech Lloréns, indica: 

(…) L'Entrada de Moros va ser més ràpida i brillant que la de Cristians, concloent a les 7.30 a pesar de les quatre esquadres d'esclaus que en ella van prendre part.

El Capità, amb prestància i senyoriu, ricament abillat, amb brillant seguici i escortat per la banda de Dolçaines i Tabals d'Onil, va deixar un grat sabor de boca al seu pas entre aplaudiments, mentres la Filà Marrakesch també ho deixava pel seu boato fi i elegant i l'excel·lent organització de tot el conjunt. (…)

(…) A petició de la pròpia Filà, es va autoritzar que els Marrakesch desfilaren de tres en fons en compte de les dos fileres clàssiques de festers. Tal vegada aplicant esta innovació a totes les Filaes es trobe la clau per a reduir al mínim en el futur, la duració completa de la Processó sense que perda les característiques peculiars de processó festera «sui géneris» que ha de conservar a tot tràngol. (…)

Roque Monllor, a qui José María Ferrero Pastor dedicarà la marxa mora “Bon Capità”, cedix el lloc el dia de l'Alardo al seu fill José Luis Monllor Martí.

 

Imatges

1982 - Francisco Cortés Tenedor

1982 - Francisco Cortés Tenedor

En 1982 exercix el paper de Capità el fester Francisco Cortés Tenedor i l'Entrada de Moros constituïx una pàgina brillant i irrepetible tant per l'organització com pels detalls, elegància i bon gust emprat. Luis Solbes Payá torna a dissenyar tota l'ostentació que la Filà mostra en la vesprada del dia 22 d'abril.

Musicalment resulta una entrada magnífica ja que en l'Entrada, entre altres bandes, desfila la Societat Musical d'Algemesí, dirigida per Amando Blanquer Ponsoda, que estrena en el carrer la “Marxa del Centenari”.

A més en 1982 es conjuguen diverses efemèrides: el Centenari de la Música Festera i el Centenari del Personatge Sant Jordiet. Precisament, és un xicotet fester Marrakesch, Joel Vicente Juan Botella, qui té la sort de representar el càrrec de Sant Jordiet.

Referent a la Filà Marrakesch i al càrrec de Capità, la Crònica de Festes de 1982, obra d'Adrián Espí Valdés, indica:

(...) Veritat és que tota moneda té dos cares, i dos cares tota medalla ben encunyada. I l'anvers d'esta que ara acariciem amb les nostres mans ostenta el signe de la mitja lluna. El creixent de plata campeja, s'estén, tot ho frega i tot ho abasta. Des del «Partidor» —oh font dels miracles!— l'eco ens porta, mil vegades repetides, les sures de l'Alcorà.

És la vesprada mora, és l'entrada dels Marrakesch. Aquells versos de l'ahir amb música de «La morena de mi copla» poden aplicar-se ara, i acrescuts, al ric boato, a la fanfàrria exultant, a la pompa eurítmica de la desfilada musulmana:

 ...negres, palanquins, carroses,

 ja ho tenim tot preparat,

el capità i les escoltes,

i unes mores de trellat...

xiquetes, aneu-se’n prompte als balcons

que els Marrakesch van davant...

Sorprén, d'entrada, la participació de la Societat Musical d'Algemesí, dirigida per Amant Blanquer i interpretant el seu «Marxa del Centenari».

Moros nobles, presoneres cristianes i portadors d'enflocats parasols, escuders i servidors i amb tota magnificència, amb port i senyoriu, la presència del cadi, alfaquí dels creients, Al-Azraq rediviu —Francisco Cortés Tenedor—, vestit de blanc i blau, or en el turbant i l'estrela de cinc puntes. Amb ell, a cavall bellament guarnit, la favorita, escuder i banderer, escorta de portadors de piques amb sedes i la Unió Musical de Tibi.

Hòmens del desert amb fuets i assots, esquadró de dolçainers, carrossa amb noves i belles hurís, palanquins amb xiquets i dos noves corporacions de música, d'Ontinyent i Agost, i la nota simpàtica d'una carrossa commemorativa del Primer Centenari de Sant Jordiet, des de la qual saluden el públic amb serpentines i confetis el Sant Jordiet 1982 i el que fa setanta-cinc anys visquera tal personatge: Rafael García Moltó, resident habitual a Vigo.

L'esquadra d'esclaus lluenta, amb plomalls i colors vius i plans, solemne i pastosa amb les cadències de la marxa mora, i una esplèndida escorta de cavallers sobre corsers de fina estampa, moros nobles revestits de cotamalles d'escates platejades, completant un conjunt harmònic, unitari, aconseguit des del banderí Inicial al cop que tanca la desfilada sobre un artístic cadafal.

És precís, ja que la veritat ho reclama, lloar el sentit estètic que ha presidit esta entrada dels Marrakesch, unit a l'harmonització de l'ostentació tant en el plàstic com a musical, sense una nota discordant ni un indici, per mínim que fóra, d'improvisació.

Tot, del principi a la fi, previst i estudiat fins en els més menuts detalls. Un espectacle insòlit, breu inclús, perquè quan el públic aprofundix en ell, i es contagia, el bo, el bell, allò profund se li antulla curt. (...)

(...) En els anomenats «encaros», capitans i alferes han trencat els protocols brindant amb xampanya. Cavallers i escorta de nobles disparen en els seus respectius llocs. Al capità moro l'escorten trompetes i el guió de la seua capitania. (...)

Imatges

1996 - Jaume Navarro Sielva

1996 - Jaume Navarro Sielva

En 1996 els Marrakesch ostenten la seua última Capitania del segle XX. Jaime Navarro Sielva es revist de Capità amb el disseny de Luis Sanus Pastor, que s'encarrega de tot el boato de la Filà.

El Capità va estar acompanyat per Ignacio Flores Cabrerizo, el seu Rodella, a més de per les seues dos Favorites, Lucía i Cristina Cano García.

Referent a la Filà Marrakesch i al càrrec de Capità, la Crònica de Festes de 1996, obra d'Alfonso Jordà Carbonell, indica:

(...) Aqueixa mateixa nit es remoreja una greu noticia durant les entradetes. Noticia que malauradarnent es confirma: als tallers d'Àngel Martín de Sant Vicent del Raspeig, s'havien cremat les carrosses del "boato" dels Marrakesch, i part del dels Asturians i Realistes. Semblava una veritable catàstrofe, en especial per al Capità Moro, pero la resposta del món de la Festa va estar ràpida i solidària. Filaes que ja tenien les seues carrosses, les van oferir per a tot allò que es necessitara, Fins i tot, els Alféressos i les seues Filaes, proposaren que es fera primer que res, tot allà que corresponia al Capità. Afortunadament tot va poder fer-se amb l'esforç de l'artesà i el voluntariat de moltes persones que es van oferir per trebailar, si necessari fóra, les vint-i-quatre hores del dia.

En principi fou una sensació dessoladora i es feren reunions d'urgència al Casal, dels càrrecs amb el President de l'Associació de Sant Jordi, per veure de solucionar el problema. Però arnb l'esforç I la solidaritat de tots, es passà de la decepció, la rabia contlnguda i la tristesa, a l'esperanca i, finalmert, a la satisfacció per haver aconseguit solventar tan greu contratemps. Es torna a demostrar amb açò, que a Alcoi, la Festa és sempre l'esperit del poble. (...)

(... ) A les primeres clarors del dia, al voltant de les set del matí, són els Marrakesch, Filà Capitana, la que arranca, seguint el Sergent Moro, Juan José Mas, que els dirigeix i mana. Aquesta vegada, amb gran fervor, aplaudeix el públic. La Diana és per damunt de tot, emoció, ordre i equilibri. Tal vegada , per això, gaudeix d'un recolzament popular tan ampli. (...)

(...) No es pot parlar de l'Entrà de Moros 1996, sense fer-ho d'allò que va marcar tota la tarda: la pluja. Pràcticament tota I'Entrà transcorregué sota un vertader dlluvi, arruinant vestits, turbants, "boatos", creant moments de certa tensió, donat que algunes bandes de música es plantejaren la possibilitat de no tocar, no evidentment per ells mateixos, sinò pel malbé que sels pogué fer a valuosos Instruments.

Pero el coratge de tots els implicats aconseguí fer una de les Entrades més emocionants que s'han pogut veure, davant un públlc fidel, que s'ha guanyat per sempre més l’admiració, el reconeixement i el respecte de tot el món de la Festa. Quants festers baixaven amb els ulls plens de llàgrimes de veure que estava produint-se una identificació tan forta! Com un públic, entregat, banyat i malguarit, deíxava si necessari era, els paraigües per poder aplaudir! Quants mutus aplaudiments!

Ha estat necessari un malaurat fenòmen meteorològic, per a què s'haja pogut viure una unió tan perfecta. No cap dubte que el públic, el sempre comportívol públic, ha fet gran l'Entrà, perquè els festers han sabut fer-la. I així, festers, públic i músics, perquè la música també fa gran la Festa, s'acónseguí una total conjunció del que deu ser la Festa.

I si l'Entrà no pogué estar brillant, sí va estar emotiva, produint moments d'exaltada afectivitat, perquè malgrat la pluja, és la Festa i és Alcoi!

El temps estava nuvolat i amenaçava pluja, quan a les quatre i mitja d'una fosca tarda, se sentia des del balconet: "En el llibre d'or de la nostra Festa, una pàgina està en blanc, per escriure amb lletres de pau la màgia d'aquesta vesprada. Per Alcoi i per Sant Jordi, avant l'Entrà de Moros 1996".  

Els clarins i timbalers fan la crida, i avança el Sergent moro, Juan José Mas, obrint el que acabarà convertint-se en una Entrà única. Es l'hora dels Marrakesch, es l'hora del Capità. Inicia un grup de cavallers amb túnica de vellut negre i coberta amb blau. També és negre el turbant, que porta metalls daurats. Armats amb espingarda, porten darrere un grup de percussió interpretant una "Fanfarria".

Dos bous arrastren un altre conjunt de percussionistes, amb la composició "Percusión para Metales". Fent evolucions amunt i avall, un grup de catorze genets, representant cadascun una Filà mora, demostren la seua habilitat sobre el cavall.

Festers amb banderins precedeixen al cos de ballet, que representa una dansa tribal de culte al sol, amb vestits i maquillatge semblant flames i raigs de sol, en groc i roig. Un excel·lent ballet, harmoniós, compacte i amb una coreografia molt rítmica, que als sons de "Tonatiuh", reberen els forts aplaudiments del públic.

Un conjunt d'ambaixadores amb dissenys àrabs, vestides de diversos colors, portaven com a complement un para-sol. Després d'una colla de xirimites, baixen espectacularment els vissirs, acompanyants del Capità, amb uns sumptuosos vestits amb tons rojos, ocres i negres, complementats amb incrustacions de metall. Aquestos vissirs, en parelles, avançaven amb bigues, emplenant el carrer. 

Ha estat el pròleg. Ara, acompanyat per un grup de guerreres, baixa el Capità amb la seua carrossa. Dalt d'ella està Jaime Navarro Sielva, Capità 1996, vestit amb tons os i jupetí marró fins els peus, amb metalls daurats, que d'alguna mena recorden els colors de la Filà, duia un impactant casc, rematat en punta i amb dos corns a la part frontal.

Dempeus sobre la carrossa, el Capità, acompanyat del rodella, el seu nebot Ignacio Flores, porta com arma una llança, que al mateix temps és bastó de comandament.

Entre els forts aplaudiments i aclamacions del públic, Jaime Navarro Sielva, saluda tremendament emocionat, de veure la resposta del poble d'Aicoi, que ha sabut reconèixer l'esforç dels Marrakesch i la solidaritat de tot el món fester. Les màgiques notes de "Tarde de Abril", fan més sumptuosa la baixada del Capità, que es rebut a la Plaça d'Espanya per les veus de bronze de Santa Maria, mentre s'inicia la pluja que finalment, acabarà sent la protagonista de l'Entrà.

Després del Capità s'espera amb expectació l'esquadra de negres. Aquestos, vestits amb plastró i faldellí daurats de metall, semblen un mur metàl·lic. El casc, molt cridaner, d'una gran alçada, amb una banya, d'on ix una cascada de plomes roges, conjuntant-se amb plomes blaves i de faisà. Un casc impressionant, que Ii mancava per altra banda al batedor, que feia les seues evolucions sense ell. Armats amb una imponent llança metàl·lica, l’esquadra arranca als sons de “EI President", fent fluir els aplaudiments i les llàgrimes d'emoció a tot el públic del Partidor; aconseguint un moment màgic i irreal. Com no gaudir d'una meravellosa esquadra que crea una sensació irrepetible, que sols es pot viure on naix l'Entrà: l'emblemàtic Partidor.

Després de l'esquadra, que féu pujar e!s tons admiratius fins l'infinit, avancen vint-i-quatre bruixes, vestides de negre amb pells i un casc molt ample amb plomes de faisà, envoltant el tòtem. Com imitació d'una tribu centreafricana, un grup d'acròbates demostren les seues habilitats imitant una dansa guerrera, malgrat l'estat del carrer. Els hi acompanya la composició "Xavier el Coixo".

Precedit per una guàrdia femenina amb vtstosíssims vestits, apareix el palanquí on van Lucía i Cristina Cano, les favorites del Capità, El palanquí, portat per esclaus, va sent elevat rítmicament a diverses altures, als sons d’"Aben-Bazel", mentre les favorites arranquen els aplaudiments d'un públic disposat a valorar l'esforç dels festers.

Pràcticament tanca la desfilada de la Filà Capitana, l'esquadra oficial a les notes de "Marrakesch". Així dona fi a l'Entrà del Capità. Ha estat un gran treball dels Marrakesch, que tota la festa ha sabut valorar, encara que amb la sensació d'un "boato" massa extens i dificultats amb la carrossa del Capità, que feren que la baixada de la Filà, tinguera una durada superior a la prevista. No obstant això, esplèndida i espectacular ha estat la Capitania. (...)

(...) L'Estafeta, de Marrakesch, inicia una pujada desenfrenada per Sant Nicolau, fent una galopada excepcional, malgrat la humitat de les llambordes del carrer. (...)

Imatges