Caledari d'ensaios

CALENDARI D'ENSAIOS

DIVENDRES 20 DE GENER -->  ELS TONIS

DIVENDRES 17 DE FEBRER--> JUAN TOMÁS LLORET REIG

DIVENDRES 9 DE MARÇ --> JOEL MIRA MOLTÓ – GLORIER INFANTIL 2012

DISSABTE 31 DE MARÇ --> ESQUADRA DE BLANCS